Splav Malého Dunaja

MALÝ DUNAJ – všeobecné informácie

Malý Dunaj je nížinná rieka a rameno Dunaja. Malý Dunaj tečie stálym, miernym prúdom. Od hlavného toku Dunaja sa oddeľuje za stavidlami pri Slovnafte v Bratislave. Meandruje nížinnou krajinou. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne do Dunaja.
Malý Dunaj je rýchlosťou toku 3 – 5 km/h nížinnou riekou, pričom je len veľmi málo úžin a plytčin, kde sa rýchlosť na krátky čas nepatrne zvýši. Rieka je regulovaná od začiatku (Malý Dunaj je napúšťaný v Bratislave v prístave z Dunaja), vteká v Kolárove do Váhu a nakoniec v Komárne späť do Dunaja.
Rieka je splavná počas celého roka.
Malý Dunaj vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe – Žitný ostrov – ktorý je jednou z najväčších zásobární pitnej vody. Okolie Malého Dunaja tvoria poväčšine lúky a polia, ktoré sú však od samotného toku oddelené niekoľko desiatok metrov širokým pásom lužného lesa.

TOP TRASY – najobľúbenejšie a nami odporúčané

1.      Bratislava, Vrakuňa – Tomášov ( Malý Dunaj, dlzka trasy 1 den )

2.      Tomasov – Jelka ( Maly Dunaj , dlzka trasy 1 den )

3.      Bratislava, Vrakuna – Jelka ( Maly Dunaj, dlzka trasy 2 dni )

Pohodový splav
Pohodový a nenáročný splav. Kratšia vzdialenosť aj čas splavovania, zvyčajne 2-3 hod podľa intezity pádlovania. Splav je vhodný pre rodiny s deťmi, firemné akcie alebo školské výlety. Splav je vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí si splavovanie chcú vyskúšať.

Trasy splavu:
Bratislava (Vrakuňa) – Zálesie
Hurbanova Ves/Jelka – mlyn Jelka


Celodenný splav
Celodenné splavovanie Malého Dunaja. Splav trvá zvyčajne 5-7 hod podľa intenzity pádlovania. Splav je vhodný aj odhodlaných pre začiatočníkov 🙂

Trasy splavu:
Bratislava (Vrakuňa) – Tomášov
Tomášov – Jelka


Víkendový splav
Dvojdňový splav Malého Dunaja. Splav môže začať kedykoľvek počas týždňa. Vhodný je pre dobrodružnejších vodákov. Trasa je naplánovaná tak, aby ste nocovali na overených miestach. Táboriská sú zvyčajne vybavené aj bufetom a ohniskami. Podrobnosti o jednotlivých miestach vám radi poskytneme.

Trasa splavu:
Bratislava (Vrakuňa) – Jelka
Tomášov-Madarász/Potônske lúky

Okrem uvedených trás, je možné zabezpečiť aj iné trasy a viac-dňové splavy Malého Dunaja – neváhajte nás kontaktovať.

Riečny kilometrovník Malého Dunaja

Nástupné miestoRiečne kilometre (rkm)
BA – Vrakuňarkm 121,60
Korzo Zálesierkm 113,90
Táborisko Nová dedinkarkm 107,80
Tomášov mostrkm 104,10
Vlky lúkarkm 101,00
Pachov stromrkm 90,60
Zlaté klasy mostrkm 89,90
Táborisko Eliášovcerkm 84,10
Ister Jelkarkm 83,60
Vodný mlyn Jelkarkm 75,90
Ranč u Pala Jelkarkm 74,60
Park Madarášrkm 65,70
Táborisko Potônske Lúkyrkm 60,70
Čierna voda priehradarkm 49,90
Vodný mlyn Tomášikovorkm 48,50
Jahodná – Alba Régiarkm 39,80
Most Topoľníky – Trsticerkm 22,80
Sútok s Klátovským ramenomrkm 19,40
Veľký ostrovrkm 11,00
Kolárovorkm 0,00